แผ่นระดับรับชิ้นงาน
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

แผ่นระดับสำหรับการรับชิ้นงานตามร่องระดับที่กำหนดไว้ ชิ้นงานใช้วิธีการกัดแทนการฉีดเหมาะสำหรับงานที่มีปริมาณไม่มาก

และต้องการงานเฉพาะที่หลากหลายตามความต้องการ