แผ่นยึดชิ้นงาน
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ชิ้นงานใช้วิธีการกัดขึ้นรูปแทนการฉีดที่ต้องลงทุนสูง ในด้าน ค่าทำแบบฉีดพลาสติก ค่าฉีดพลาสติกและต้นทุนต่อหน่วยสัมพันธ์กันกับปริมาณ

วิธีนี้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ เหมาะกับความต้องการใช้ในปริมาณที่ไม่มาก