บูช

บูช Bushing 

บูชเหล๊ก บูชถูกกำหนดโดยขนาดเส้นรัศมีในและรัศมีนอกของชิ้นงานที่เข้าไปสวมใส่    ทำไมต้องมีบูช หลังการประติวัตอุตสาหกรรมโลกเปลี่ยนไปสู่ยุคการใช้เครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทภาพ และเพิ่มผลผลิตของงานบูชคือชิ้นงานสำคัญตัวหนึ่งในทุกกลไกต่างฯ เช่น บูชเหล็ก สำหรับสวมรองระหว่างลูกปืนและแกนเพลา หลายวัตถุประสงค์แต่ในที่นี้จะเน้นเรื่องความสะดวก และเพิ่มอายุการใช้งานของเพลาและลูกปืน โดยการเปลี่ยนปลอกแทนการ เปลี่ยนเพลาหรือเปลี่ยนลูกปืน  ยังมีบูปอีกหลายอย่างที่ทำจากวัสดุช่าง บูชยาง บูชพลาสติก บูชคาร์บอน บูชไนล่อน บูชทองเหลือง และ สิ่งที่ใกล้ตัวเรามาขึ้นไปอีกก็คือบูชพัดลม 

สนใจต้องการปรึกษางานบูชติดต่อในเวลาทำการครับ