คำถามที่พบบ่อย 2

PM:Preventive maintenance การบำรุงรักษาเชิงป้องกันเป็นอีกแนวทางในการแก้ปัญหา ที่พัฒนามาจาก CM: Corrective maintenance การบำรุงรักษาแบบแก้ไข Break down นั้นเอง

     แนวคิดนี้คือการวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดความเสียด้วยวิธีการสังเกตการทำงานของเครื่องจักร การกำหนดวงรอบอายุการใช้งานของชิ้นส่วนที่ต้องทำการปรับเปลี่ยน เช่น ลูกปืน บูช แผ่นรองสไลด์ ประเก็น ไส้กรอง เป็นต้น แผนงานทำความสะอาด งานหล่อลื่น งานคาดการความเสียของเครื่องจักรล่วงหน้า  ดูได้จากสมุดคู่มือเครื่องจักรของผู้ผลิต หรือ ใบรายงานสภาพเครื่องจักรว่าป็นอย่างไรบ้าเคยเปลี่ยนหรือซ่อมแซมส่วนไหนบ้าง

     เหล่านี้จะทำให้ง่ายต้องการวางแผนการล่วงหน้าโดยไม่ต้องหยุดเครื่องอย่างกระทันหันหรืออีกนัยหนึ่งก็คือการเลือกใช้อะหลัยหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพ หมายถึง เป็นสินค้าที่ใช้วัสดุที่ได้มาตราฐานถูกต้องตามลักษะการใช้งานเป็นตัวกำหนด ไม่ใช่ ราคาเป็นตัวกำหนด หลายครั้งที่ลูกค้ามักพูดว่า “ทำไมราคาสูงจัง” “ช่วยลดราคาหน่อยได้ไหม” คำตอบอยู่ในคำถามครับราคาสินค้าผกผันกับวัสดุที่ใช้ผลิตสินค้าด้วยเหตุนี้

     การตั้งราคาขายจะขึ้นอยู่กับวัสดุและกรรมวิธิในการผลิตยากหรือง่าย ในด้านค่าแรงนั้นค่อนข้างจะแน่นอน  ตัวอย่างเช่น ลูกกลิ้งงานรีดเย็นระหว่างเหล็กเกรด SKD11,DC53 กับ S45C,SS400 เหล็กทั้งสองกลุ่มนี้ราคาต่างกันเป็นเท่าตัว 2:1 กรรมวิธีการผลิตใกล้เคียงกันอาจจะต่างกัน ในเรื่องความยุ่งยากของการทำงานและเวลาในการทำงาน   จึงทำให้ราคาและคุณภาพต่างกันในด้านอายุการใช้งาน ความทนทานต่อการเสียดสี แรงดีง แรงบีดต่างๆเป็นต้น

     เมื่อทราบถึงสาเหตุของปัญหาและแนวทางในการแก้ไขแล้วท้ายที่สุดคงหนีไม่พ้นเรื่อง งบประมาณและการเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของงานนั้นๆ ว่าคุณพร้อมที่จะ

ป้องกัน หรือ แก้ไข  ปัญหาที่เกิดขึ้น