มาตราฐานอุตสาหกรรมเหล็กกล้า

ในการเสนองานของโรงกลึง หลายฯ ครั้งมักถูกตั้งคำถามจากลูกค้าว่า

- ทำไมชิ้นงานของคุณแพงจัง ??

- ทำไมต้องใช้เหล็กเกรดนี้ ??

- มีวัสดุที่ราคาต่ำกว่านี้ไหม??

จุดสำคัญอยู่ที่ความคาดหวังและวัตถุประสงค์หลักของผู้ใช้งานเป็นจุดเริ่มต้นครับ
การเพิ่มความแข็งให้กับชิ้นงานเป็นอีกหนึ่งตัวแปร เพื่อความเหมาะสมกับลักษณะการใช้งาน
เช่น ต้องการให้แข็งผิว หรือต้องการให้ทนแรงดึงได้สูง หรือเพิ่มความแข็งทั้งตัว เป็นต้น
ซึงมีผลต่อการตัดสินใจเลือก และเป็นตัวกำหนดต้นทุนการผลิตแทบทั้งสิ้น เหล่านี้คือตัวตัดสินว่าจะเลือกวัสดุเกรดอะไร

อีกหนึ่งในมาตรฐานเหล็กครับ สำหรับงานโรงกลึงและอุตสาหกรรมชิ้นส่วนครับ
มาตรฐาน JIS DIN ANSI
สุดยอดมาตรฐานเหล็กงานอุตสาหกรรมของโลกครับ DINตามความเห็นส่วนตัวของผมครับ
ผมยืนยันมันยอดมากจริงฯ ด้วยราคาค่าตัวที่แพงกว่าเหล็กญี่ปุ่นถึง 5 เท่า อ่านไม่ผิดลองครับ.............5เท่าและคุณภาพที่ดีกว่า

มาตราฐานเหล็ก ทั้ง 3 ประเทศที่มีบทบาทสำคัญในประเทศไทยร่วมทั้งในโลกนี้ด้วย ยังไม่นับรวมอีกหลายประเทศเกิดใหม่
เช่น (กลุ่ม BRICS) หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์นี้ครับ //http://sameaf.mfa.go.th/
ส่วนตัวมองว่า หลายประเทศต้องการเป็นผู้นำ เพราะผู้นำคือผู้กำหนดทิศทางของตลาดได้ (ในทุกตลาด ทุกผลิตภัณฑ์)
แต่ใช่ว่าทุกประเทศจะทำได้ นั้นหมายความว่าต้องมีกระบวนการ การจัดการที่ดีครบถ้วน มีประสิทธภาพ วัดผลได้ ในตัวมาตราฐานต่างฯ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยผ่านกาลเวลามาเป็นแรมปี
อีกหนึ่งข้อสักเกต ที่ชวนให้คิดก็คือทั้ง ๓ ปะเทศที่กำหนดมาตราฐานเหล็กขึ้นมานั้นไม่ได้มีทรัพยากรเป็นของตนเอง แต่ประเทศเหล่านั้นสามารถกำหนดมาตราฐานให้ประเทศอื่นตามได้
คำถามคือทำไม?? ส่วนตัวมองว่าเนื่องจากประเทศเหล่านั่นให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องนั้นเอง
กลับมาที่เรื่องเหล็กนะครับ ดังนั้นความแตกต่างของชิ้นงานที่ผ่านกระบวนทำงานของช่างเทคนิค ในเรื่องของวัสดุก็เป็นอีกปัจจัย
ที่ส่งผลถึงต้นทุนการผลิตด้วย ในสายงานของช่างเทคนิคก็ต้องมี จรรยาบรรณ เมื่อแจ้งว่าชิ้นงานนี้ใช้วัสดุอะไรก็ต้องเป็นวัสดุอย่างนั้น
เพราะลูกค้าไม่สามารถรู้ได้เลยนอกจากช่างเทคนิค....................
ผมในฐานะช่างเทคนิคขอยืนยันและยึดมั่นใน จรรยาบรรณวิชาชีพ

ทำในสิ่งที่พูด พูดในสิ่งที่ทำ ด้วยความรัก และรับผิดชอบในงานที่ทำ เพราะผลของงานจะเป็นตัวบอกตัวตนของผู้ทำ.........